Thương hiệu

Rủi ro và thuận lợi khi mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu khác hẳn só với mở rộng một dòng sản phẩm. Về cơ bản, mở rộng một dòng sản phẩm là lấp đầy kệ hàng với nhiều sản phẩm cùng chủng loại dưới cùng cùng một tên thương hiệu. Đó là cách làm tương đối ít rủ ro nhằm ra tăng nhu ...

Kinh doanh kiểu mới Co-branding

Hiểu biết đầy đủ về hợp tác thương hiệu và áp dụng hiệu quả hình thức này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu vững mạnh và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, để khai thác tốt hình thức hợp tác thương hiệu, doanh nghiệp cũng cần sự hỗ ...

Chiến lược xây dựng kiến trúc thương hiệu

Một yếu tố nhận diện được cho là ‘thứ cấp’ khi mà nó không thuộc tập hợp của bộ ba cơ bản (hay sơ cấp) như trên nhưng vẫn luôn luôn xuất hiện đồng hành với ‘bộ ba’ các yếu tố nhận diện cơ bản. Chẳng hạn nếu chúng ta ‘lặp lại’ một yếu tố ...

Bí quyết xây dựng nhãn hiệu đúng cách

Hình ảnh của một nhãn hiệu có thể tạo ra một doanh nghiệp lớn hoặc ngược lại, giết chết một công ty. Nếu nghĩ rằng một nhãn hiệu chẳng có một tác động tài chính nào thì đó là sai lầm. Trên thực tế, các nhà đầu tư có thể bỏ ra hàng tỉ USD ...

Tối ưu hóa đại sứ thương hiệu

Đề nghị giao kết. Họ không thể đồng ý nếu bạn chưa hỏi. Vậy, hãy gọi điện thoại hoặc viết thư đề nghị. Bishop khuyên doanh nhân: “Khi đối thoại với người nổi tiếng và đề nghị họ làm đại sứ thương hiệu, hãy chia sẻ tầm nhìn của công ty, hào hứng và nhiệt ...

Xây dựng thương hiệu B2B

Thận trọng hơn, xây dựng thương hiệu B2B xuất phát từ những chiến lược khác biệt hóa từ những “Giá trị thuộc tính độc đáo” (USP: Unique Selling Proposition), vốn là những lợi thế cạnh tranh của DN, trước khi hướng tới xây dựng giá trị thương hiệu thuần về cảm tính. Khác với thương hiệu ...

Cảm nhận thương hiệu bằng các giác quan

Khi khách hàng muốn tìm hiểu đặc tính của sản phẩm, họ đến công ty của bạn, lúc đó nhiệm vụ của bạn là phải mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có rất nhiều cách để tiếp cận với sản phẩm của các doanh nghiệp như họ quan ...